گزارش عملکرد، درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 1398

گزارش عملکرد، درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 1398 شهرداری اردکان به شرح ذیل می باشد.

 به استناد بند 10 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا و ماده 18 آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب هیات محترم وزیران، گزارش عملکرد درآمد شش ماهه اول سال 98 شهرداری اردکان فارس که به تائید شورا رسیده است جهت آگاهی و تنویر افکار عمومی اعلام می گردد.

درصد افزایش وصولی نسبت به بودجه 6 ماهه مصوب

افزایش درآمد وصولی در 6 ماهه اول

جمع کل وصولی 6 ماهه اول 98

بودجه مصوب 6 ماهه اول 98

بودجه مصوب سال 98

9/14%

5.217.110.250 ریال

40.217.110.250 ریال

35.000.000.000 ریال

70.000.000.000 ریال

 

مبلغ وصولی 6 ماهه

مبلغ پیش بینی 6 ماهه

مبلغ پیش بینی یکساله

شرح کد درآمدی

کد درآمدی

9.536.752.274

12.572.500.000

25.145.000.000

درآمد ناشی از عوارض عمومی-مستمر

1000

4.120.103.035

2.900.000.000

5.800.000.000

درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی

2000

904.371.533

3.695.500.000

7.391.000.000

درآمد موسسات انتفاعی شهرداری

3000

2.067.901.007

3.500.500.000

7.001.000.000

درآمد حاصله از وجوه و اموال شهرداری

4000

1.502.541.098

0

0

کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی

5000

1.029.032.803

10.581.500.000

21.163.000.000

اعانات و هدایا و دارایی ها

6000

21.095.222.500

1.750.000.000

3.500.000.000

سایر منابع تامین اعتبار

7000

40.255.924.250

35.000.000.000

70.000.000.000

جمع کل

 

 

درصد جذب نسبت به بودجه 6 ماهه اول

جذب شده

بودجه شش ماهه

بودجه سالانه

شرح هزینه

08/1%

9.806.129.181

9.057.500.000

18.115.000.000

وظیفه خدمات اداری

78%

5.444.791.058

6.942.500.000

13.885.000.000

وظیفه خدمات شهری

116%

21.999.235.782

19.000.000.000

38.000.000

وظیفه خدمات عمرانی

-

37.250.146.021

35.000.000.000

70.000.000.000

جمع

بازدید 2627 بار آخرین ویرایش در دوشنبه, 29 مهر 1398 ساعت 08:16
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

جهت ارتباط باشهردار محترم از طریق زیر اقدام فرمایید

برچسب پایین صفحه

تصاویر پایین صفحه

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…