چهارشنبه, ۲ خرداد , ۱۴۰۳ Wednesday, 22 May , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 146×

داده نمای شهر اردکان

مسکن و ساختمان
جمعیت و نیروی انسانی
بهزیستی و تامین اجتماعی
امور قضایی و انتظامی
آب و برق
سرزمین، آب و هوا
آموزش
بهداشت و درمان
حمل و نقل
کشاورزی، دامداری و شیلات
گردشگری
آموزش
بازرگانی
انرژی
بازرگانی