سامانه‌ی ثبت گزارشات مردمی شهرداری اردکان فارس آماده دریافت دیدگاه شهروندان گرامی در چهار قالب پیشنهادات، انتقادات، شکایات و تقدیر و تشکر است.

از نظر حفظ حریم شخصی، اطلاعات شهروندان کاملا محفوظ است.

گزارش و شکایت منطقه ای

  • فایل ها را به اینجا بکشید

گزارش و شکایت از واحدها

  • فایل ها را به اینجا بکشید