چهارشنبه, ۲ خرداد , ۱۴۰۳ Wednesday, 22 May , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 146×

برچسب » اردکان

آسفالت معابر شهر اردکان
9 ماه قبل
پروژه های شهرداری اردکان در نیمه اول سال 1402

آسفالت معابر شهر اردکان

🔸 عنوان پروژه: آسفالت معابر شهر اردکان 🔸 مساحت اجرا: ۴۰ هزار متر مربع 🔸 هزینه اجرا: ۱۵۰ میلیارد ریال 🔸 پیمانکار: شرکت سنا سیر 🔸 نحوه واگذاری پروژه: برگزاری مناقصه

رستوران شهرداری
9 ماه قبل
پروژه های شهرداری اردکان در نیمه اول سال 1402

رستوران شهرداری

🔸 عنوان پروژه: رستوران شهرداری اردکان 🔸 مساحت اجرا: ۴۴۰ متر مربع زیربنا – ۴۰۰۰ متر مربع محوطه 🔸 هزینه اجرا: ۱۰۰ میلیارد ریال 🔸 پیمانکار: شرکت سیکا برج آریاگان 🔸 نحوه واگذاری پروژه: برگزاری مناقصه

سنگ فرش معابر شهر اردکان
9 ماه قبل
پروژه های شهرداری اردکان در نیمه اول سال 1402

سنگ فرش معابر شهر اردکان

🔸 عنوان پروژه: سنگ فرش معابر شهر اردکان 🔸 مساحت اجرا: ۵ هزار متر مربع 🔸 هزینه اجرا: ۵۰ میلیارد ریال 🔸 پیمانکار: شرکت ترازیاب دنا 🔸 نحوه واگذاری پروژه: برگزاری مناقصه

جدول گذاری معابر شهر اردکان
9 ماه قبل
پروژه های شهرداری اردکان در نیمه اول سال 1402

جدول گذاری معابر شهر اردکان

🔸 عنوان پروژه: جدول گذاری معابر شهر اردکان 🔸 طول اجرا: ۵ هزار متر طول 🔸 هزینه اجرا: ۴۵ میلیارد ریال 🔸 پیمانکار: شرکت ترازیاب دنا – شرکت نوید ساختمان بشار 🔸 نحوه واگذاری پروژه: برگزاری مناقصه

پارک محله ای شهرک شهید قاضی
9 ماه قبل
پروژه های شهرداری اردکان در نیمه اول سال 1402

پارک محله ای شهرک شهید قاضی

🔸 عنوان پروژه: پارک محله ای شهرک شهید قاضی 🔸 برآورد هزینه اجرا: ۲۵ میلیارد ریال 🔸 هزینه اجرا تا کنون: ۸ میلیارد ریال

پارک محله ای کمربندی جنوبی
9 ماه قبل
پروژه های شهرداری اردکان در نیمه اول سال 1402

پارک محله ای کمربندی جنوبی

🔸 عنوان پروژه: پارک محله ای کمربندی جنوبی 🔸مساحت اجرا: ۳ هزار متر مربع 🔸 هزینه اجرا تا کنون: ۱۰ میلیارد ریال

سرویس بهداشتی تفرجگاه چله گاه
9 ماه قبل
پروژه های شهرداری اردکان در نیمه اول سال 1402

سرویس بهداشتی تفرجگاه چله گاه

🔸 عنوان پروژه: سرویس بهداشتی تفرجگاه چله گاه 🔸 مساحت: ۱۲۰ متر مربع – ۱۲ چشمه سرویس بهداشتی 🔸 هزینه اجرا: ۲۰ میلیارد ریال 🔸 پیمانکار: شرکت نوید ساختمان بشار 🔸 نحوه واگذاری پروژه: برگزاری مناقصه

شهر بازی پارک کوهپایه
9 ماه قبل
پروژه های شهرداری اردکان در نیمه اول سال 1402

شهر بازی پارک کوهپایه

🔸 عنوان پروژه: تکمیل شهر بازی پارک کوهپایه شهر اردکان (فاز یک) 🔸 برآورد هزینه اجرا: ۳۵ میلیارد ریال 🔸 هزینه اجرا تا کنون: ۲۰ میلیارد ریال 🔸 پیمانکار: شرکت نوید ساختمان بشار 🔸 نحوه واگذاری پروژه: برگزاری مناقصه

پیاده روسازی معابر شهر اردکان
9 ماه قبل
پروژه های شهرداری اردکان در نیمه اول سال 1402

پیاده روسازی معابر شهر اردکان

🔸 عنوان پروژه: پیاده روسازی معابر شهر اردکان 🔸 برآورد هزینه اجرا: ۳۵ میلیارد ریال 🔸 هزینه اجرا تا کنون: ۲۰ میلیارد ریال 🔸 پیمانکار: شرکت ترازیاب دنا 🔸 نحوه واگذاری پروژه: برگزاری مناقصه

بهسازی رودخانه مرکزی
9 ماه قبل
پروژه های شهرداری اردکان در نیمه اول سال 1402

بهسازی رودخانه مرکزی

🔸 عنوان پروژه: بهسازی دیوار و کف رودخانه مرکزی شهر اردکان 🔸 برآورد هزینه اجرا: ۲۵ میلیارد ریال