برچسب » میدان معلم

اجرای پروژه میدان معلم
1 سال قبل

اجرای پروژه میدان معلم

دستاوردهای شهرداری اردکان فارس در سال 1400 - (شماره 14)

آغاز عملیات آسفالت میدان معلم
1 سال قبل

آغاز عملیات آسفالت میدان معلم

شهردار اردکان از آغاز عملیات آسفالت میدان معلم خبر داد.