چهارشنبه, ۲ خرداد , ۱۴۰۳ Wednesday, 22 May , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 147×

برچسب » پارک شهروند

آگهـی مزایده عمومی پارک شهروند 
1 سال قبل

آگهـی مزایده عمومی پارک شهروند 

شهرداری اردکان فارس در نظر دارد  نسبت  به اجاره پارک شهروند از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرح ذیل اقدام نماید . لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید ضمن بازدید از پارک نسبت به دریافت اسناد مزایده و تسلیم پیشنهادها به شهرداری اردکان فارس امور قراردادها مراجعه نمایند. مشخصات و تعهدات : کل فضای […]